<tc>Fri frakt över 800 kr. Fria returer och byten. 1-3 dagars leveranstid.</tc>

Integritetspolicy

The Tight Collective

WEBBPLATSENS SEKRETESSPOLICY

1. Syftet med och omfattningen av integritetspolicyn
The Tight Collective har åtagit sig att skydda din integritet i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. När vi skriver "du" menar vi dig som vår kund, webbplatsbesökare eller annan relevant tredje part såsom kontaktpersoner på ett företag eller annan organisation vi gör affärer med och liknande. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

 

2. Varifrån samlar vi in ​​dina personuppgifter?
Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig när du gör ett köp på vår webbplats, korresponderar med oss ​​via post, e-post eller telefon, skapar ett konto för prenumerationen tjänst på vår webbplats eller begär information från oss. Vi kan också automatiskt samla in teknisk information och användningsdata om din utrustning, surfåtgärder och mönster när du interagerar med vår webbplats. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och annan liknande teknik.

En del av de personuppgifter vi har om dig kan samlas in någon annanstans än direkt från dig, till exempel från en kreditupplysningsbyrå, en tillsynsmyndighet eller andra allmänt tillgängliga databaser.

Om du inte tillhandahåller viss information när du efterfrågas kanske vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig eller svara på dina förfrågningar, vilket hindrar oss från att ge dig högsta möjliga servicenivå. Vi kan också hindras från att följa våra juridiska skyldigheter (såsom våra rapporteringskrav).

 

3. Vilken information samlar vi in?
De kategorier av personuppgifter om dig som vi kan samla in, lagra och använda inkluderar:

 • Allmän information och kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter;
 • marknadsförings- och kommunikationsdata, såsom dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter, användarkontouppgifter till vår prenumerationstjänst, korrespondensdata när du kontaktar kundtjänst och andra kommunikations-/prenumerationspreferenser;
 • tekniska data, såsom IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats; och
 • användningsdata såsom information om hur du använder vår webbplats och shoppinghistorik.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

 • administrera och uppfylla våra avtalsenliga och juridiska förpliktelser gentemot dig eller företaget du representerar;
 • efterleva våra juridiska och rapporteringsskyldigheter, såsom garantianspråk, bokföringsregler och rapportering till skattemyndigheter samt andra tillsynsmyndigheter;
 • svara på dina förfrågningar och förfrågningar; och
 • etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.
   

Bearbetning av dina personuppgifter som inte baseras på ett juridiskt eller avtalsmässigt krav kommer att baseras på våra legitima intressen att:

 • förse dig med marknadskommunikation och andra publikationer (per post eller via e-post eller SMS eller liknande teknik) relaterade till vår verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig, såsom allmän information och nyhetsbrev;
 • använda dataanalys för att studera hur besökare använder vår webbplats och för att förbättra vår webbplats; och
 • hantera våra dagliga affärsbehov.
   

Vi kan använda profilering för att ge dig anpassade marknadsföringserbjudanden.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften som vi samlade in dem för, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.